จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

Update: March 25, 2024

คู่มือแนะนำการใช้ชีวิตฉบับภาษาไทย ฮัลโหลจิบะ

ข้อมูลการใช้ชีวิตหลายภาษา

ดาวน์โหลดทั้งหมด(PDF:2,446KB)

สารบัญ(PDF:160.3KB)

1 สถานการณ์ฉุกเฉิน(PDF:401.8KB)

 • สถานที่ติดต่อในเวลาฉุกเฉิน
 • ช่องทางติดต่อขอคำปรึกษาต่างๆ

2 วิธีรับมือกับภัยพิบัติ(PDF:365.7KB)

 • ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ
 • การเตรียมความพร้อมประจำวัน
 • เมื่อมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น
 • ไต้ฝุ่น/ฝนตกหนัก
 • อัคคีภัย

3 การดำเนินการทางราชการ(PDF:548.4KB)

 • การลงทะเบียนผู้อยู่อาศัย (เปลี่ยนแปลงที่อยู่)
 • ระบบหมายเลขส่วนบุคคล (“มายนัมเบอร์”)
 • เมื่อแต่งงาน《การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส》
 • เมื่อหย่าร้าง《การยื่นคำร้องขอหย่า》
 • เมื่อตั้งครรภ์《สมุดสุขภาพมารดาและบุตร》
 • เมื่อคลอดบุตร《การแจ้งเกิด》
 • เมื่อเลี้ยงดูบุตร《เงินสงเคราะห์บุตร》
 • เมื่อเสียชีวิต《การแจ้งตาย》
 • เมื่อทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ การซื้อรถยนต์ ที่ดิน บ้าน《การลงทะเบียนตราประทับ》
 • ระเบียบการพำนัก
 • ภาษี

4 การดูแลรักษาสุขภาพ(PDF:335.5KB)

 • สถาบันการแพทย์
 • การประกันรักษาพยาบาล
 • ประกันการพยาบาลดูแล
 • การตรวจโรค
 • สมุดสุขภาพมารดาและบุตร
 • การฉีดวัคซีน 

5 การศึกษา(PDF:360.6KB)

 • ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น
 • โรงเรียนอนุบาล(Yochien) / สถานรับเลี้ยงเด็ก (Hoikusyo)
 • โรงเรียนประถม (Shogakko) / โรงเรียนมัธยมต้น (Chugakko)
 • การเข้าศึกษากลางคัน (การเข้าศึกษาร่วม)
 • โรงเรียนมัธยมปลาย (Kotogakko)
 • มหาวิทยาลัย (Daigaku) / วิทยาลัย (Tanki Daigaku)
 • การศึกษาภาษาญี่ปุ่น 

6 การทำงาน(PDF:385.2KB)

 • การทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 • การหางานทำในญี่ปุ่น 《สำนักงานสวัสดิการอาชีพ (Hello Work)》
 • ข้อตกลงในการทำงาน
 • ปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน
 • ระบบประกันแรงงาน
 • ระบบเงินสำรองเลี้ยงชีพ (ประกันเงินสำรองเลี้ยงชีพแห่งชาติ / เงินสำรองเลี้ยงชีพสวัสดิการ)

7 การอยู่อาศัย(PDF:285.7KB)

 • การเช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์
 • ไฟฟ้า・แก๊สหุงต้ม・น้ำประปา
 • การย้ายออก

8 การใช้ชีวิต(PDF:431.3KB) 

 • วันหยุดราชการของญี่ปุ่น
 • ข้อมูลเล็กน้อยที่ควรจัดเตรียมไว้เพื่อความเป็นประโยชน์
 • การจัดการขยะ
 • เมื่อจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
 • เมื่อไปซื้อของ หรือได้รับบริการ แล้วเกิดปัญหา 
 • เมื่อจะเปิดบัญชีธนาคารที่ธนาคาร
 • การจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 • หนังสือพิมพ์
 • โทรทัศน์และวิทยุ
 • หอสมุด
 • การท่องเที่ยว

9 การสื่อสารและไปรษณีย์ภัณฑ์(PDF:273.1KB)

 • ไปรษณีย์ภัณฑ์ไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศไปรษณีย์ระหว่างประเทศห
 • บริการส่งถึงบ้าน
 • โทรศัพท์

10 การคมนาคม(PDF:392.4KB)

 • ระบบการคมนาคม
 • การใช้บริการรถไฟ
 • รถประจำทาง
 • รถแท็กซี่
 • การขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • รถจักรยานยนต์
 • กฎ/มารยาททางจราจรของญี่ปุ่น

11 องค์กรบริหาร(PDF:264.7KB)

 • หน่วยงานรัฐบาลต่างแดนในโตเกียว
 • สำนักงานท้องถิ่นในจังหวัด
 • องค์กรแลกเปลี่ยนนานาชาติ

 

กลับด้านบน