千葉県ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศของชิบะ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

Update:June 12, 2020

คู่มือแนะนำการใช้ชีวิตฉบับภาษาไทยฮัลโหลจิบะ

ข้อมูลการใช้ชีวิตหลายภาษา

ดาวน์โหลดทั้งหมด(PDF:8,313KB)

สารบัญ(PDF:274KB)

1 สถานการณ์ฉุกเฉิน(PDF:873KB)

 • สถานที่ติดต่อในเวลาฉุกเฉิน
 • ช่องทางติดต่อขอคำปรึกษาต่างๆ

2 วิธีรับมือกับภัยพิบัติ(PDF:768KB)

 • ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ
 • การเตรียมความพร้อมประจำวัน
 • เมื่อมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น
 • ไต้ฝุ่น/ฝนตกหนัก
 • อัคคีภัย

3 การดำเนินการทางราชการ(PDF:907KB)

 • การลงทะเบียนผู้อยู่อาศัย (เปลี่ยนแปลงที่อยู่)
 • ระบบหมายเลขส่วนบุคคล (“มายนัมเบอร์”)
 • เมื่อแต่งงาน《การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส》
 • เมื่อหย่าร้าง《การยื่นคำร้องขอหย่า》
 • เมื่อตั้งครรภ์《สมุดสุขภาพมารดาและบุตร》
 • เมื่อคลอดบุตร《การแจ้งเกิด》
 • เมื่อเลี้ยงดูบุตร《เงินสงเคราะห์บุตร》
 • เมื่อเสียชีวิต《การแจ้งตาย》
 • เมื่อทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ การซื้อรถยนต์ ที่ดิน บ้าน《การลงทะเบียนตราประทับ》
 • ระเบียบการพำนัก
 • ภาษี

4 การดูแลรักษาสุขภาพ(PDF:656KB)

 • สถาบันการแพทย์
 • การประกันรักษาพยาบาล
 • ประกันการพยาบาลดูแล
 • การตรวจโรค
 • สมุดสุขภาพมารดาและบุตร
 • การฉีดวัคซีน 

5 การศึกษา(PDF:629KB)

 • ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น
 • โรงเรียนอนุบาล(Yochien) / สถานรับเลี้ยงเด็ก (Hoikusyo)
 • โรงเรียนประถม (Shogakko) / โรงเรียนมัธยมต้น (Chugakko)
 • การเข้าศึกษากลางคัน (การเข้าศึกษาร่วม)
 • โรงเรียนมัธยมปลาย (Kotogakko)
 • มหาวิทยาลัย (Daigaku) / วิทยาลัย (Tanki Daigaku)
 • การศึกษาภาษาญี่ปุ่น 

6 การทำงาน(PDF:873KB)

 • การทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 • การหางานทำในญี่ปุ่น 《สำนักงานสวัสดิการอาชีพ (Hello Work)》
 • ข้อตกลงในการทำงาน
 • ปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน
 • ระบบประกันแรงงาน
 • ระบบเงินสำรองเลี้ยงชีพ (ประกันเงินสำรองเลี้ยงชีพแห่งชาติ / เงินสำรองเลี้ยงชีพสวัสดิการ)

7 การอยู่อาศัย(PDF:533KB)

 • การเช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์
 • ไฟฟ้า・แก๊สหุงต้ม・น้ำประปา
 • การย้ายออก

8 การใช้ชีวิต(PDF:771KB) 

 • วันหยุดราชการของญี่ปุ่น
 • ข้อมูลเล็กน้อยที่ควรจัดเตรียมไว้เพื่อความเป็นประโยชน์
 • การจัดการขยะ
 • เมื่อจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
 • เมื่อไปซื้อของ หรือได้รับบริการ แล้วเกิดปัญหา 
 • เมื่อจะเปิดบัญชีธนาคารที่ธนาคาร
 • การจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 • หนังสือพิมพ์
 • โทรทัศน์และวิทยุ
 • หอสมุด
 • การท่องเที่ยว

9 การสื่อสารและไปรษณีย์ภัณฑ์(PDF:628KB)

 • ไปรษณีย์ภัณฑ์ไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศไปรษณีย์ระหว่างประเทศห
 • บริการส่งถึงบ้าน
 • โทรศัพท์โทรเลข

10 การคมนาคม(PDF:646KB)

 • ระบบการคมนาคม
 • การใช้บริการรถไฟ
 • รถประจำทาง
 • รถแท็กซี่
 • การขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • รถจักรยานยนต์
 • กฎ/มารยาททางจราจรของญี่ปุ่น

11 องค์กรบริหาร(PDF:604KB)

 • หน่วยงานรัฐบาลต่างแดนในโตเกียว
 • สำนักงานท้องถิ่นในจังหวัด
 • องค์กรแลกเปลี่ยนนานาชาติ

 

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.