Main content starts here.

Update: July 31, 2019

Konsultasyon ng dayuhan

 043-297-2966

Wika

Ingles, Hapones, Intsik, Espanyol, Tagalog, Vietnamese, Korean, Nepali, Thai, Portuges, Indonesian, Russian, Hindi

Oras ng pagtanggap ng konsultasyon

Mon-Fri (maliban sa mga pista opisyal)

9: 00-12: 00 am,1: 00-4: 00 pm

pamamaraan ng konsultasyon

Telefono o Bisitahin

Chiba International Exchange Center( External link )

Numero ng telepono: 043-297-2966 (para sa konsultasyon lamang)

Numero ng fax: 043-297-2753

E-Mail: ied@ccb.or.jp

 

To top of this page