Main content starts here.

Foreign Languages > Trang chủ Chiba > Hòm thư omotenashi

Update: March 31, 2020

Hòm thư omotenashi

Đây là sáng kiến cung cấp những thông tin về tham quan và an toàn, an ninh qua hộp thư do Japan Post Co., Ltd. bố trí, để đảm bảo rằng đông đảo khách du lịch từ trong lẫn ngoài nước đến thăm tỉnh có thể thoải mái và yên tâm tận hưởng chuyến tham quan.

1. Tổng quan về dự án

Với những hòm thư được bố trí tại các khu vực trong tỉnh do Japan Post Co., Ltd. quản lý, Japan Post Holdings Co., Ltd. sẽ dán một nhãn dán ometenashi có in mã QR để truy cập trang web do tỉnh tạo “Where the fun begins!”( External link ) và ứng dụng thông tin khẩn cấp khi gặp thảm họa dành cho người nước ngoài, v.v...

* Mã QR đã được Denso Wave Incorporated đăng ký nhãn hiệu.

2. Nhãn dán omotenashi

(1) Thiết kế

Hình ảnh: Nhãn dán omotenashi

(2) Số địa điểm bố trí

Dán vào khoảng 6.000 hòm thư được bố trí trong tỉnh Chiba

3. Thẻ thông báo

(1) Thiết kế

Hình ảnh: Mặt trước thẻ thông báo

Hình ảnh: Mặt sau thẻ thông báo

(2) Địa điểm phân phát

Bên trong Sân bay quốc tế Narita, khách sạn, nhà trọ trong tỉnh, CHI-BA+KUN PLAZA, v.v...

(3) Dịch vụ ưu đãi

Bạn có thể được hưởng dịch vụ ưu đãi nếu xuất trình thẻ thông báo.

Danh sách các cơ sở được hưởng ưu đãi(Tiếng Anh)

To top of this page